ประวัติครูรัศ

ชือ นางรัศมีแข  แสนมาโนช

วันเดือนปีเกิด19  สิงหาคม  2504

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่  198  หมู่ที่  12  ตำบลนาคู  อำเภอนาคู    จังหวัดกาฬสินธุ์  46160

ตำแหน่งหน้าที่การงาน ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ สาขาภาษาไทยระดับม.๓

สถานที่ทำงาน โรงเรียนบ้านชาด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3

ประวัติการศึกษา

   พ.ศ.2535   ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   พ.ศ.2553   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: