กาพย์ยานี ๑๑

     เมื่อวันก่อนได้ให้ความรู้เรื่องกาพย์ว่ามีความเป็นมาอย่างไร หมายความว่าอย่างไร ทำไมถึงเรียกว่ากาพย์  และก็ครุูได้ทิ้งท้ายไว้ว่าจะให้ความรู้เรื่องกาพย์ยานี ๑๑ แก่นักเรียนกันนะคะ

 

Advertisement

ชมสไลด์กันนะ

     ทำไมครูถึงตั้งชื่อเรื่องว่าชมสไลด์กันนะ คงเพราะว่าในรายวิชภาษาไทยมีสาระการเรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย จึงให้ทุกคนได้ดูสไลด์ที่เป็นความรู้ เกี่ยวกับภาษาไทยบ้าง ก็ตั้งชื่ออย่างนี้นีเอง  แต่ที่จริงถ้าคนใดไม่ชอบ ให้กรุณาตั้งชื่อใหม่ให้ครูด้วยนะคะโดยส่งข้อความแสดงความคิดเห็นมาให้ครูรัศด้วย ส่งมาเยอะ ๆ นะคะ แล้วจะได้โหวดกันว่าจะชื่อว่าอะไร แต่ตอนนี้ตั้งชื่อนี้ไว้ก่อนนะคะ และครูมีสไลด์สตรอรี่บอร์ดเรื่องคำสรรพนามให้ชมด้วยคลิกดูได้เลยค่ะ

วีดีโอการศึกษา

 วีดิโอการศึกษาจัดไว้ให้ทุกคนได้เข้าชมตัวอย่างการกล่าวสุนทรพจน์ ซึ่งเป็นการศึกษาในรายวิชาภาษาไทยในสาระการฟัง การดู และการพูด
เมื่อทุกคนได้ฟัง และดู วีดิโอการกล่าวสุนทรพจน์นี้แล้ว ควรพิจารณา และวิเคราะห์ให้ดี ก็จะสามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการพูดในที่สาธารณชน
ลองศึกษาดูนะคะ แล้วก็ลองเขียนเรื่องกันเพื่อฝึกพูด ส่งมาให้ครูอ่านก็ได้เพื่อตรวจความถูกต้อง

หนังสือทำมือ

ครูได้เข้าไปอ่านเว็บไซต์ห้องเรียนสีชมพูของครูภาทิพเรื่องการทำหนังสือทำมือ ก็เลยนำมาฝากนักเรียนที่รักของครู ให้นักเรียนอ่านและดูวิธีการจัดทำให้เข้าใจแล้วเราค่อยมาปฏฺบัติกิจกรรมร่วมกันนะคะ            การจัดทำหนังทำมือก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของการส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน  และการเขียน  ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  การคิดสร้างสรรค์ บูรณาการในรายวิชาศิลปะ และการงานอาชีพ และเทคโนโลยี            การออกแบบ ฯลฯ นักเรียนอ่านและดูตัวอย่างข้างล่างนี้นะคะ

 

   หนังสือทำมือ  หมายถึง หนังสือที่ใช้มือทำทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่การตัดกระดาษ การจัดหน้า การตกแต่งเข้าเล่ม ตัวอักษรอาจจะเป็นลายมือเขียนหรือพิมพ์ภาพตกแต่งอาจจะวาด หรือตัดปะขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าของหนังสือ

 

รู้จักหนังสือทำมือกันนะคะ

เสน่ห์ของหนังสือทำมือ จะต้องสะดุดตาตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอก ชื่อเรื่องที่โดนใจ หนังสือทำมือจึงต้องมีความประณีตในการทำเป็นอย่างมาก 

 

 

 

                    ตลาดของหนังสือทำมือ คือกลุ่มนักอ่านที่เป็นแฟนหรือ

สมาชิกติดตามผลงานผ่านเว็บ เมื่อเจ้าของรวมเล่ม ก็จะนำเสนอ

รูปเล่ม ตั้งราคา ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บ แล้วผลิตตามจำนวน 

ที่ผู้สนใจสั่งเข้ามาเป็นครั้งคราวไป เป็นการประหยัดทรัพยากรอีก

              ทางเลือกหนึ่งหนังสือ – ขม อม หวาน เขียน – ๓ น. (น.นิ่ม + น.น้ำ+ น.นู๋)

ราคา 55 บาทหนังสือที่เกิดจากการรวมตัวของ ๓ หนูรวมรสการเดินทางหลากรูปแบบ

การถ่ายทอด ทั้งบทกวี, เรื่องสั้น, บทความ มีทั้งขม มีทั้งหวาน รวมผสม

กลมกล่อม รองลิ้มรสดูไหม เสิร์ฟบนกระดาษกรีนรีดสีสวย ช่วยโลก

         กระบวนการหนังสือทำมือของนักเรียน

๑. ทีมงานประกอบด้วย นักคิดนักเขียน จินตนาการวางเค้าโครงเรื่อง รับฟังความคิดเห็น

    เจ้าของลายมือสวย รับเนื้อหามาเขียนให้ตัวอักษรสวยงามน่าอ่าน 

    ฝ่ายศิลป์ วาดภาพประกอบ ออกแบบรูปเล่ม นักอ่านนักวิจารณ์รักการอ่านพิสูจน์อักษร

    นักบริการ คอยหยิบฉวยสิ่งของเครื่องใช้บริการนักต่าง ๆ ที่ผ่านมา บริการอาหาร

และทำความสะอาดบริเวณที่ผลิตชิ้นงานให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

๒. อุปกรณ์ประกอบด้วย กระดาษวาดเขียน กระดาษ A4 กระดาษสา สีไม้สี

    น้ำสีแสตมป์ กรรไกร คัดเตอร์ แผ่นรองตัด ที่เจาะกระดาษ เชือก ริบบิ้น

    ด้าย กระดุม แล้วแต่ฝ่ายศิลป์จะออกแบบ 

๓. ลักษณะคำประพันธ์ ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เขียนอาจจะเป็น ร้อยแก้วประเภท

เรื่องสั้น สารคดี บทความ นิทาน หรือร้องกรอง โคลงสี่สุภาพ กาพย์ยานี๑๑ กาพย์ฉบัง๑๖

กาพย์สุรางคนางค์๒๘ กลอนสี่หรือกลอนสุภาพ

      ๔.ส่วนประกอบของหนังสือ ประกอบด้วย หน้าปกรองปก คำนำเนื้อเรื่อง ผู้จัดทำและปกหลังอาจจะดึง

วรรคทอง หรือนำข้อความที่น่าสนใจนำเสนอไว้ก็ได้

 

 

๕. การวางแผนทำงาน การดำเนินตั้งแต่ต้นจนได้รูปเล่มจะใช้เวลาประมาณ ๖ ชั่วโมง เริ่ม

จากการได้รับโจทย์มา ร่วมกันตีโจทย์ ออกแบบ วางเค้าโครงเรื่อง กระจายงาน ส่งชิ้นงาน 

 

 
 
 

ชิ้นงานที่เสร็จสมบรูณ์แล้ว

 

 

 

 

เอาละนักเรียนได้ศึกษาการทำหนังสือทำมือคงพอเข้าใจแล้วนะคะ  ต่อไปคุณครูก็จะให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการทำหนังสือทำมือบ้าง

นักเรียนระดับมัธยมต้นทุกคนที่ครูสอนก็จะได้ปฏิบัติกันทุกคนนะคะ วันนีพอแค่นี้ก่อน ไว้มีสิ่งดีครูจะนำมาฝากอีกค่ะ

          สวัสดีนะคะ   ครูรัศ

ได้รับแรงบันดาลใจในการเขียนจากเว็บไซต์ครูพาทิพ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ

บทเรียนออนไลน์

เรียนบทเรียนออนไลน์รายวิชาภาษาไทย คลิกที่นี่